Våra tjänster

Bokföring

Ända sedan starten har vi arbetat med molnbaserade redovisningssystem för att kunna interagera med våra kunder på bästa sätt och erbjuda de mest effektiva tjänsterna på marknaden.

Några av de system vi arbetar med är:

• Björn Lundén

• Fortnox

• Speed ledger

• Monitor

• Marathon

• Procountor

• Ascendo

• VISMA

Vi hanterar såväl material i digitalt format som i pappersform. Oavsett om du vill sköta en del av redovisningen själv, eller om du vill att vi hjälper dig med hela redovisningen, så skräddarsyr vi helt enkelt en effektiv arbetsprocess som passar just er typ av verksamhet.

Vi hjälper dig bland annat med

• Löpande bokföring

• Kundreskontra

• Leverantörsreskontra

• Återkoppling och rapportering

Den löpande bokföringen innebär bland annat bokföring av kvitton, utlägg,skattekontotransaktioner och bankposter.

Med kundreskontra avses kundfakturering, där vi skickar ut fakturorna via post eller elektroniskt, eller till ett fakturabelåningsföretag beroende på era önskemål. Hantering av inbetalningar och påminnelser samt vidare inkassering via inkasso är något som vi också kan hjälpa till med inom denna process.

Via leverantörsreskontran hanterar vi leverantörsfakturorna som bokförs. Där har vi också möjlighet att sköta hanteringen via digitala attestflöden för att minska ert företags pappershantering. Och om ni vill hjälper vi er sedan att sköta betalningarna för fakturorna. Antingen manuellt eller via fil till banken.

När månaden är slut stämmer vi av redovisningen och återrapporterar om företagets status till er via antingen vårt standardrapportpaket eller skräddarsyr ett specifikt åt er beroende på era eventuella specifika behov. Behovet av uppföljning kan ju se olika ut beroende på om man t ex har ett tjänsteföretag med projektuppflöjning, eller ett varuproducerande företag med olika varukategorier som man vill hålla isär uppföljningen på.

Läs gärna mer om vår arbetsprocess under Så går det till

Visa mer Dölj

Löner och personaladministration

Vill ni säkerställa processen för att påbörja eller avsluta en anställning? Eller vill veta vilka regler som gäller för semester, föräldraledighet och tjänstledighet? Vi hjälper er med mycket mer än bara den praktiska löneadministrationen.

Behöver ni hjälp med en enstaka löneutbetalning? Eller har ni kontinuerligt anställda i er verksamhet? Vi hjälper er med att säkerställa att förfarandet går korrekt till när ni vill betala ut ersättning till era anställda. Tillsammans med er ser vi till att justera lönerna enligt avtals- och/eller lagmässiga parametrar för t ex olika former av ledighet eller sjukfrånvaro.

Vi kan också erbjuda elektroniska attestflöden för löneprocessen för att underlätta er administration.

När det är dags för utbetalning, tillhandahåller vi sedan allas lönespecifikationer via mail eller post, och skickar er även de utbetalningsunderlag ni behöver. Vi kan också se till att skicka betalfiler till banken för utbetalning.

Efter månaden har gått ser vi också till att arbetsgivardeklarationen blir rapporterad till Skatteverket i rätt tid, och att alla anställda får sina kontrolluppgifter när året har passerat. Naturligtvis hjälper vi även till med de årliga rapporteringarna till övriga organisationer, som t ex FORA och Svenskt Näringsliv.

Visa mer Dölj

Bokslut och årsredovisning

Oavsett om ert företag är en enskild firma, ett Handelsbolag, Aktiebolag, Stiftelse eller en förening, skall året avslutas bokföringsmässigt när räkenskapsåret är slut.

Det är något som vi är experter på. Vi säkerställer kvaliteten och uppgifterna i ert bokslut och levererar alltid årsredovisningar av högsta kvalitet.

Och våra auktoriserade redovisningskonsulter kan skriva bokslutsrapporter till årsredovisningar, något som ses som en kvalitetsstämpel av t ex kreditinstitut och är ett dokument som bara auktoriserade redovisningskonsulter får upprätta.

Vill du träffa oss för att gå igenom årshandlingarna så blir ingen gladare än vi, och vi presenterar gärna utfallet av dessa vid ett personligt möte.

Visa mer Dölj

Deklarationer

Gå inte vilse i deklarationsdjungeln. Låt oss visa vägen!

Vi hanterar deklarationer dagligen på byrån, och hjälper er gärna med:

• Arbetsgivardeklarationer
Momsdeklarationer
Bolagets inkomstdeklaration
Privata inkomstdeklarationer

Arbetsgivardeklarationer tillhör löneprocessen och skall rapproteras in månadsvis så länge man är anmäld som arbetsgivare till Skatteverket oavsett om man haft någon löneutbetalning eller inte. Vi hjälper er att hålla koll så att rapportering sker i god tid till Skatteverket.

Momsdeklarationer skall redovisas med olika intervall beroende på vilken periodicitet som har valts vid registrering av bolaget till Skatteverket. Månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Som deklarationsombud rapporterar vi enkelt in till Skatteverket och meddelar er sedan vad som skall betalas. Har vi en registreringsaccess på er bank hjälper vi er även med att lägga upp summan för betalning. 

Bolagets inkomstdeklaration upprättas så snart årsredovisningen har signerats, något vi naturligtvis hjälper till med som ett led i processen att avsluta räkenskapsåret i bokföringen.

När det sedan är dags för er att deklarera era privata deklarationer hjälper vi naturligtvis även till med detta om så önskas och vanliga bilagor som vi gärna hjälper till med är:

• NE-bilagor för beskattning av inkomst av enskild näringsverksamhet (enskild firma)

• N3A-bilagor för beskattning av andel i Handelsbolag

• K10 för kvalificerade andelar i fåmansbolag

• K4 för försäljning av värdepapper

• Bilagor för försäljning av bostäder och fastigheter

Visa mer Dölj

Rådgivning

Har ni funderingar som t ex:

Är det dags för mig att anställa?
Hur kommer min kassalikviditet att se ut längre fram?
Hur gör jag för att betala rätt skatt?

• Vilken effekt får ett stort investeringsbeslut för företaget redovisningsmässigt och skattemässigt?
Jag funderar på att skaffa en bil på firman, vilket är det smartaste upplägget?
Kan vi inkomstfördela inom familjen

Oavsett vad ni går med för funderingar, så ska ni alltid lyfta dem till oss. Vi hjälper er att ta rätt beslut
för både ert företags och er privata ekonomi.

Vi hjälper er även att läsa och tolka ekonomiska rapporter och skräddarsyr ett återkopplingsförfarande som passar just er och är anpassat för er verksamhet.

Visa mer Dölj