Så jobbar vi

Strukturering av arbetsprocessen vid ett uppstartsmöte

Redan vid vårt första möte lägger vi upp strukturen för hur vi ska arbeta tillsammans. Vill ni kanske sköta faktureringen själva? Då gör vi en uppsättning som gör att fakturorna blir bokförda direkt och vi inte behöver hantera dem en andra gång. Allt för att processen ska bli så effektiv som möjligt. Ju bättre synergi vi har, ju effektivare blir hanteringen av ert material och därigenom säkerställer vi kvaliteten i processen samtidigt som vi håller nere kostnaderna för er redovisning.

Samla ihop materialet, skanna eller posta

Efter avslutad period samlar du ihop dina underlag såsom t ex kvitton, leverantörsfakturor och kundfakturor, samt löneunderlag. När materialet är ihopsamlat skickar du in det till Redovisa Resultat digitalt eller med post. Vill du skicka in ditt material digitalt mailar du fakturorna rakt in i vårt system, och fysiska verifikationer som t.ex. kvitton eller fakturor fotas smidigt med en app.

Hantering av inlämnat material

Vi bokför det inlämnade materialet, stämmer av balansräkningen och återkopplar utfallsrapporter till er. Vi skräddarsyr rapporter efter er verksamhet och önskemål. Du väljer själv med vilken periodicitet du vill erhålla rapporter från oss. Vi har också egna standardmallar som vi kan använda oss utav. Via en access till systemet kan ni naturligtvis också logga in i systemet och hämta ut exakt de rapporter ni själva önskar när ni vill.

Analys och rådgivning

När ni vill kan ni boka möten med oss, ringa eller maila för att fråga om ni har funderingar kring er redovisning eller utveckling i företaget. Vi hjälper gärna till med att analysera siffrorna åt er och arbetar proaktivt för att flagga inför verksamhetsförändringars påverkan på redovisningen och den ekonomiska situationen för företaget. Som kund hos oss har du alltid minst 2 st redovisningskonsulter som känner till företagets redovisning som du kan kontakta för stora eller små frågor kring din verksamhet och bokföring.